Saint Matthias the Apostle Prayer Card

Saint Matthias the Apostle Prayer Card

Regular price $1.50 Sale

Prayer to St. Matthias the Apostle:  O Glorious St. Matthias, in God's design it fell upon you . . .