Hail Glorious Saint Patrick  Prayer Card

Hail Glorious Saint Patrick Prayer Card

Regular price $1.50 Sale

Blue Frame  Laminated

Image of St. Patrick

"Hail, glorious St. Patrick! we honor thy name, . . ."